SONY ソニー
  
 SONY ソニー  オーディオアンプ修理例

SONY TA-V777ESSONY TA-V777ES

故障症状:電源が入らない
        
修理内容: 
1. 電源回路破損、焼けリレー交換、レギュレーター交換
2.パワーアンプ駆動用IC部分の抵抗破損
3.熱による半田割れ多数 フロントパネル部除く全基盤取り外し
ハンダ修正


TA-F5SONY TA-F5

故障症状:右チャンネル動作不良
        
修理内容:

調整不良
パワーアンプ基板部の
電解コンデンサー交換、バイアスボリューム、
DCバランスボリューム交換、バイアス調整

DC漏れ 測定 LCh 50mV以上、RCh 50mV以上
DCバランス調整

一部配線引き直し、ハンダ修正

アンプ内部汚れ清掃、外装清掃(サービス作業)

K555esjSONY K555esj


故障症状:再生動作せず

モータ駆動構成部品劣化、本体分解、構成部品交換
駆動部分、清掃、グリスアップ
駆動基板ハンダチェック、再ハンダ、一部電解コンデンサー交換